Sunday, 27 December 2009

احضار و تهدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی به دلیل بزرگداشت آیت الله العظمی منتظری

روز شنبه 5 دیماه 1388 بیش از 15 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی مجتمع ولیعصر به دلیل برگزاری مراسم یابود آیت الله العظمی منتطری به حراست دانشگاه احضار شده و تهدید به اخراج شده اند

مجتمع ولیعصر این دانشگاه که در میدان امام حسین قرار دارد روز های پس از رحلت آیت الله العظمی منتظری صحنه تجمع و برگزاری مراسم یابود برای این مرجع تقلید بوده است

تجمع دانشجویان این دانشگاه که با روشن کرد شمع و نصب عکس های آیت الله همرا بود به دفعات مورد هجوم بسیجیان قرار گرفته است

پیش از این نیز حراست این واحد از برگزاری هرگونه تجمع سیاسی و اعتراضی ممانعت به عمل آورده بود

منبع: سایت جرس

No comments:

Post a Comment