Wednesday, 2 December 2009

بیانیه اعلام موجودیت


بیانیه اعلام موجودیت

تشکیل کمیته های حمایت از دانشجویان و دراویش

در کانادا، آمریکا و اروپا

آذرماه هشتاد و هشت

به دنبال حملات فزاینده و دستگیریهای گسترده دانشجویان آزاده و آزادیخواه هموطن ما در دانشگاه های سراسر کشور،و همزمان با بالاگرفتن فشارهای مضاعف برعلیه پیروان تصوف و سلسله های درویشی از گنابادیها تا اهل حق در شهرهای مختلف ایران- که پس از تخریب مراکز اجتماع آنها حالا کار به شناسایی و اخراج آنها از مراکز دولتی کشیده و آنها را مشمول محرومیتهای هرچه بیشتر از حقوق قانونی و شرعی خویش نموده اند- عده ای از "حامیان اروپایی- آمریکایی- کانادایی دراویش و دانشجویان ایرانی" اقدام به تشکیل تشکّلهای سازمان یافته در شهرهای بروکسل و واشنگتن و تورنتو نمودند. فعالیت متمرکز و سازمان یافته مردم اروپا و آمریکا و کانادا در این سه نقطه از جهان، با توجه به موقعیت بسیار مهم بین المللی این سه شهر، مجالی تازه به آزادیخواهان دلیر ایرانی خواهد داد تا در روند مبارزات حق طلبانه خود، بیش از پیش ازحمایتهای بیشتر آزادیخواهان جهان بهره مند گردند

این کمیته ها در نظر دارند تا بطور مرتب و زمان بندی شده بولتنهایی از فشار نهادهای به اصطلاح امنیتی عوامل سرکوب نسیت به دانشجویان و درویشهای هموطنمان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور در اختیار مقامات اروپایی و آمریکایی و کانادایی و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر و عفو بین الملل قرار بدهند و وجدانهای بیدار را به حمایت از فرزندان غیور ایران زمین تشویق نمایند

کمیته حمایت از دانشجویان و دراویش مرکز اروپا در شهر بروکسل – بلژیک

کمیته حمایت از دانشجویان و دراویش مرکز آمریکا در شهر واشنگتن

کمیته حمایت از دانشجویان و دراویش مرکز کانادا در شهر تورنتو

No comments:

Post a Comment